Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 251-НС
Пазарджик, 16.10.2014

ОТНОСНО: Вземане на Решение по Жалба вх.№ 284/16.10.2014г. от Симеон Борисов Калпазанов, представител на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ за СИК 130800001, община Велинград

В РИК - Пазарджик, с вх. № 284/ 16.10.2014 год., кореспондиращ на номер ЖС - 25/ 16.10.2014 г. в Публичния регистър на жалбите и сигналите до РИК и решенията по тях, е постъпила жалба от Симеон Борисов Калпазанов, представител на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ за СИК 130800001, община Велинград, относно отказ на председателя на СИК да ми предостави копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печат на комисията и подписано от председателя, зам.-председателя и секретаря, с твърдения за нарушения изискванията на чл. 100 ал.1 т.8 от ИК.

 

РИК-Пазарджик извърши проверка в списъка на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и установи, че лицето Симеон Борисов Калпазанов фигурира с номер 130800001/30.09.2014г.,. следователно жалбата е допустима.

Съгласно чл. 93 от ИК СИК осъществява правомощията си до приключване на съответния избор, предаването на изборните книжа и материали в РИК и Общинската администрация, т.е. до 6.10.2014 г. В този случай жалбата е подадена 10 дни след приключване дейността на СИК. Ето защо РИК-Пазарджик не може да установи нарушение на Изборния кодекс

С оглед на горното и на основание чл. 72, ал.1, т.20 във връзка с чл.93 от  Изборния кодекс, РИК- Пазарджик

 

РЕШИ:

 

Оставя без уважение жалба с вх.№ 284/16.10.2014г. от Симеон Борисов Калпазанов, представител на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ за СИК 130800001, община Велинград, като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава Герова-Тодорова

СЕКРЕТАР:
Васвие Мехмедова

* Публикувано на 16.10.2014 в 20:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол